Posjetite nas

Lukavačkih brigada bb, Lukavac

Radno vrijeme

Pon-Pet 08:00-20:00

Pozovite nas

Tel: +387 35 413 248

Pulmologija

Pulmologija se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem plućnih bolesti. Pulmološki specijalistički pregled počinje anamnezom odnosno razgovorom pacijenta s liječnikom pulmologom o sadašnjim simptomima (tegobama) te o bolestima koje su prethodile kao i bolestima u obitelji. Vodeći simptomi koji su vezani za plućne bolesti su kašalj, iskašljaj, zaduha, bol u prsima. Pacijent donosi na uvid svoju medicinsku dokumentaciju i popis lijekova koje uzima. Slijedi cjelokupni klinički pregled (status) sa naglaskom na dišnom sustavu. Potom se rutinski obavlja spirometrija i pulsna oksimetrija – postupci kojim se procjenjuje plućna funkcija. Liječnik postavlja radnu dijagnozu te plan daljnjih pretraga, ponekad bronhoskopiju.

U našoj Poliklinici možete obaviti:
 • klinički pregled pacijenata sa različitim respiratornim problemima
 • klinički pregled djece iznad 5 godina starosti
 • posebno iskustvo iz oblasti gerijatrije pulmoloških pacijenata, onkologija, HOPB, TBC, RTG interpretacija, te interpretacija spirometrijskog nalaza
 • razne terapeutske mjere koje su primjenjivane u dnevnoj konsultaciji iznad 200 pacijenata na mjesečnom nivou praćenja,
 • pružanje prve pomoći CPR,
 • praćenje zdravstvenog stanja svakog člana familije
 • primjena preventivnih mjera, organizovano praćenje tretmana te upućivanje pacijenata na dodatne konsultativne pretrage
ŠTA JE SPIROMETRIJA?
Spirometrija je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se procjenjuje zapremina plućnog vazdušnog prostora i protok vazduha kroz disajne puteve. Veoma je bitan test da ljekar pulmolog vidi kako Vaša pluća rade, a za pacijenta je potpuno bezbolan, brz i nije težak.

KADA URADITI SPIROMETRIJU – INDIKACIJE?
Koristi se u otkrivanju i praćenju astme, hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP-a) hroničnog bronhitisa, plućnog emfizema, plućne fibroze itd., kao i kod praćenja uspješnosti terapije kod bolesnika koji imaju i već boluju od ovih bolesti.

INDIKACIJE:
 • Dijagnoza i praćenje toka liječenja astme
 • Dijagnostika respiratornog oboljenja kod pacijenata sa poremećajem disanja
 • Mjerenje bronhijalne reakcije kod pacijenata za koje se sumnja da imaju astmu
 • Dijagnoza opstruktivnih i restriktivnih bolesti pluća
 • Kontrola i praćenje toka bolesti kod respiratornih poremećaja
 • Procjena radne sposobnosti kod procjena profesionalnom astmom
 • Preoperativna procjena rizika za anestezije ili operativni zahvat u kardiotorakalnoj hirurgiji
 • Mjerenje nivoa odgovora organizma tokom liječenja stanja i bolesti koje se mogu pratiti spirometrijom
 • Dijagnostika disfunkcije glasnih žica

© 2020 | Osteomedic Lukavac
Centar za fizioterapiju i alternativnu medicinu
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Zaštićen sadržaj

Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja bez odobrenja vlasnika stranice.