Posjetite nas

Lukavačkih brigada bb, Lukavac

Radno vrijeme

Pon-Pet 08:00-20:00

Pozovite nas

Tel: +387 35 413 248

Rehabilitacija

Kada je potrebna rehabilitacija ?

Postupci fizikalne terapije i rehabilitacije primjenjuju se kod: 

 • Akutnih bolnih stanja zglobova (povrede istegnuća zglobova i/ili ligamenata).
 • Kroničnih bolnih stanja (artroze zglobova posebice kukova i koljena) gdje je važno zaustaviti napredovanje degenerativnog procesa.
 • Prije planiranog operativnog zahvata bilo da se radi o minimalnoinvazivnim zahvatima (artroskopija koljena, ramena, gležnja ili neki postupak na kralježnici) ili o klasičnim ortopedskokirurškim zahvatima (npr. ugradnja umjetnog zgloba). Jačanjem ciljane skupine mišića popravlja se opće kondicijsko stanje pacijenta kako bi postoperacijski tijek prošao što bezbolnije i brže te kako bi omogućili organizmu brži oporavak. To je posebno važno za sportaše kojima će takva fizikalna terapija omogućiti brži povratak na sportske terene.
 • Fizikalna terapija i rehabilitacija nakon operacije bitan je čimbenik koji određuje tijek i brzinu oporavka. Svakodnevne terapije dovode do bržeg smanjenja otoka i zacijeljivanja, povratka funkcije, postizanja fiziološkog opsega pokreta zgloba te poboljšanja napetosti i snage mišića.

Kineziterapija

02-kineziterapija.jpg
KINEZITERAPIJA je terapija POKRETOM!
 
KINEZITERAPIJA (grčke reči kinein – kretati se, kinezis – pokret) je oblast fizikalne terapije koja se bavi primjenom pokreta u svrhe lijčenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja dijelova i organizma u cjelini. Kineziterapija kao dio fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije.
 
Ona se bavi primjenom sistematizovanih pokreta pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela u vidu vježbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamjene funkcija lokomotornog aparata, kao i organa i sistema koji su u funkcionalnoj vezi sa lokomocijom.
Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogoći oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.
Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vježbe.

Aktivne vježbe se dijele na:
 • aktivne potpomognute
 • aktivne nepotpomognute
 • aktivne vježbe sa otporom.
Ona se primjenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.izvođenju jednog pokreta učestvuje više anatomskih struktura:
 • koštani sistem
 • zglobovi
 • mišići
 • periferni nervni sistem
 • centralni nervni sistem
Još veći značaj kineziterapija dobija upravo zbog toga što pokret dovodi do angažovanja i ostalih organskih sistema: kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog i dr. Zato je danas kineziterapija obavezni dio rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano-zglobnog sistema (lokomotornog aparata), već i kod bolesti srca i krvnih sudova, bolesti disajnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih bolesnika. Tissot, 1981.godine piše: “Pokret po svom delovanju zamenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok ostala medikamentozna sredstva ne mogu zameniti pokret”.
 
KINEZITERAPIJA MORA BITI STRUČNO VOĐENA I DOZIRANA!
Sprovodi je diplomirani fizioterapeut. Doziranje kineziterapije zahtjeva poznavanje opšteg stanja organizma (kardiovaskuarni sistem, respiratorni sistem , nervni sistem, psihička spremnost i motivacija, zanimanje pacijenta,da li se nekada bavio
sportom…).
 
Terapijski efekti kineziterapije su:
 • povećanje mišićne snage i elastičnosti
 • povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
 • poboljšanje funkcije kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje
 • poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u cjelini
 • stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti
Oblici kineziterapije koje sprovodimo su:
 • edukacija zaštitnih položaja i pokreta
 • vježbe disanja
 • vježbe relaksacije
 • kineziterapija za cervikalni sindrom
 • kineziterapija za lumbalni sindrom
 • kineziterapija kod perifernih artroza (gonartroza, koksartroza, artroza sitnih zglobova šaka)
 • kineziterapija posle preloma kosti,sportskih i drugih povreda (saniranje kontraktura)
 • vježbe za osteoporozu
 • korektivna gimnastika (predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primjenjivati preventivno kod djece koja imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje)
 • vježbe za skoliozu i kifozu
 • vježbe za korekciju ravnih stopala

© 2020 | Osteomedic Lukavac
Centar za fizioterapiju i alternativnu medicinu
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Zaštićen sadržaj

Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja bez odobrenja vlasnika stranice.