Posjetite nas

Lukavačkih brigada bb, Lukavac

Radno vrijeme

Pon-Pet 08:00-20:00

Pozovite nas

Tel: +387 35 413 248

Ivana Bosiočić

Ivana Bosiočić, specijalista pedijatrije

Ivana Bosiočić
Ivana Bosiočić
Specijalista pedijatrije, neurologije

Ivana Bosiočić, specijalista pedijatrije
Univerzitetska dečja klinika, Beograd

Oblast djelatnosti: opšta pedijatrija, pedijatrijska i adolescentna neurologija;

Praćenje i liječenje:

 • prijevremeno rođenje djece
 • djece koja imaju odstupanja i kašnjenje u psihomotornom razvoju
 • dječijeg frasa/febrilnih napada
 • zacjenjivanja/afektivnih spazama
 • nejasnih kriza svesti
 • epilepsije
 • glavobolje kod djece
 • vrtoglavice
 • 2007-2013. godine – Studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirala sa prosečnom ocenom 8,57/10
 • Septembar 2013- mart 2014.godine – Lekarski staž kompletno obavljen na odeljenju neurologije, Univerzitetske dečje klinike
 • April 2014 – januar 2015. godine - Volonter Univerzitetske dečje klinike na odeljenju neurologije
 • Januar 2015. godine - u stalnom radnom odnosu na odeljenju neurologije, Univerzitetske dečje klinike
 • Decembar 2014 – oktobar 2020. godine – Specijalizacija iz pedijatrije (prekid u trajanju od 2 godine zbog porodiljskog odsustva)
 • Oktobar 2016. godine – Upisala doktorske akademske studije iz Neurologije
 • Jul 2019. godine – Odbranjena završna teza iz Specijalističkih akademskih studija iz oblasti Neurologija na temu: Evaluacija savremenih aspekata lečenja neurogene bešike
 • Oktobar 2020. godine – Položen specijalistički ispit iz pedijatrije sa najvišom ocenom
 • Autor više radova i učesnik na više kongresa sa domaćim i medjunarodnim učešćem

© 2020 | Osteomedic Lukavac
Centar za fizioterapiju i alternativnu medicinu
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Zaštićen sadržaj

Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja bez odobrenja vlasnika stranice.