Posjetite nas

Lukavačkih brigada bb, Lukavac

Radno vrijeme

Pon-Pet 08:00-20:00

Pozovite nas

Tel: +387 35 413 248

Prof. dr Enisa Mešić

Prof. dr Enisa Mešić, redovni profesor

Prof. dr Enisa Mešić, redovni profesor
Prof. dr Enisa Mešić, redovni profesor
Internista nefrolog
Enisa Mešić je rođena 17.07.1956. godine u Tuzli gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. 1981. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. 1982. godine položila je državni ispit i do 1984. godine radila kao liječnik sekundarac. Od 1984. do 1988. godine bila je na specijalizaciji iz interne medicine, završnu godinu provela je u Kliničkom centru "Rebro" u Zagrebu gdje je položila specijalistički ispit 1988. godine. 1989. godine imenovana je za šefa Odsjeka za dijalizu Interne klinike UKC Tuzla. Najveći dio radnog vijeka provela je na Klinici za interne bolesti UKC Tuzla kao šef Odjela za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega. Od 2011. godine je subspecijalista nefrolog.

Enisa Mešić je završila postdiplomski studij općeg smjera na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1986. godine, magistrirala u martu 1993. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i doktorirala na temu “Efekti hemodijalize na brzinu oporavka bolesnika s akutnom bubrežnom insuficijencijom” u julu 1997. godine, takođe na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na Katedri interne medicine Medicinskog fakulteta u Tuzli izabrana je za asistenta 1988. godine, a za docenta 1998. godine. U zvanje vanrednog profesora na istoj Katedri izabrana je u aprilu 2003. godine. Radila je kao prodekan za nastavu za kliničke predmete od 1999. do 2001. godine. Od 2002. do 2006. godine bila je odgovorni nastavnik na predmetu Urgentna stanja u medicini i farmakoterapiji. 2009. godine izabrana je u zvanje redovnog profesora.

Od 1984. do 2003. godine Enisa Mešić se usavršavala iz oblasti nefrologije, peritonealne dijalize, hemodijalize, plazmafereze i transplantacije na nefrološkim klinikama u Zagrebu i Ljubljani, Univerzitetskim klinikama u SAD-u i Njemačkoj. Enisa Mešić je bila pozvani predavač na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim skupovima, te voditelj međunarodnih projekata i kliničkih studija. Enisa Mešić je 2007. godine izabrana je za “transplant lidera” u BiH od strane Internacionalnog društva za transplantaciju i punopravni je član tog Društva, član je Internacionalnog društva za nefrologiju od 2006. godine, a od 1996. godine je punopravni član Evropske renalne asocijacije i član Udruženja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju BiH i osnivač Renalnog Registra BiH. Autor je i koautor 13 knjiga i oko 100 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim naučnim i stručnim časopisima, te zbornicima radova međunarodnih i domaćih stručnih i naučnih skupova.
U svojoj karijeri najviše se bavila kliničkom nefrologijom, posebno hroničnim bubrežnim bolestima, hipertenzijom i bubrežnim komplikacijama šećerne bolesti, dijaliznim metodama liječenja akutnog i hroničnog bubrežnog zatajenja i razvojem transplantacije u BiH.

© 2020 | Osteomedic Lukavac
Centar za fizioterapiju i alternativnu medicinu
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Zaštićen sadržaj

Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja bez odobrenja vlasnika stranice.