Posjetite nas

Lukavačkih brigada bb, Lukavac

Radno vrijeme

Pon-Pet 08:00-20:00

Pozovite nas

Tel: +387 35 413 248

Mr.sc.dr Alen Hajdarević

Mr.sc.dr Alen Hajdarević

Mr.sc.dr Alen Hajdarević
Mr.sc.dr Alen Hajdarević
Specijalist kardiovaskularne kirurgije

Dr. Alen Hajdarević, mr.med.sc., rođen u Tuzli 1979. godine. Medicinski fakultet u Tuzli završio 2006.godine sa prosjekom ocjena 8,0. U periodu od 2006.-2009. Godine radio kao ljekar opće prakse u Domu zdravlja Kladanj na poslovima obiteljskog liječnika i u Službi hitne medicinske pomoći. Od 2009. Godine zaposlen u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla na Klinici za kardiovaskularne bolesti u svojstvu specijalizanta kardiovaskularne kirurgije. 2014.godine polaže Specijalistički ispit iz kardiovaskularne kirurgije pred Ispitnom komisijom Ministarstva zdravstva Federacije BiH. Nadalje, radi kao specijalista kardiovaskularne kirurgije samostalni operater do 2020.godine. Tokom specijalizantskog staža obučavan u sklopu trogodišnjeg projekta saradnje Kliničnog centra Ljubljana i Univerzitetskog centra Tuzla od strane istaknutih kardiokirurga (povremeni rad i treninzi u KC Ljubljana). Od maja 2020. Godine zaposlen u Specijaliziranoj zdravstvenoj ustanovi Medicinski institut Bayer gdje radi do danas.

Poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu u Tuzli na temu „Reološki parametri karotidne cirkulacije u pacijenata sa metaboličkim sindromom sa i bez dijabetesa“ uspješno završio 2014.godine. 2018.godine upisuje Doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu u Tuzli gdje je trenutno u pripremi projekta doktorske disertacije. Uspješno završen tečaj iz ultrazvučne dijagnostike krvnih žila i abdomena.

Učesnik mnogih naučnih i stručnih susreta u BiH i inozemstvu. Autor je i koautor nekoliko naučnih radova. Govori Engleski jezik (nivo B2) i Njemački jezik (nivo B2). Informatički bazično obrazovan. Oženjen, otac dvoje djece.

Samostalni operacijski zahvati

 • 2020. Univerzitetski klinički centar Tuzla – Klinika za kardiovaskularnu kirurgiju
 • do danas Specijalna bolnica Medicinski institut Bayer Tuzla

Iz domena kardiokirurgije:

 • Koronarna kirurgija (on pump, off pump).
 • Zamjena aortne valvule
 • Zamjena mitralne valvule
 • Elektivne operacije na korijenu aorte i ascendentoj aorti (tube replacement/Bental procedura)
 • Akutne disekcije ascendentne aorte
 • Operacijsko zatvaranje defekta interatrijalnog septuma
 • Operacijsko zatvaranje defekta interventrikularnog septuma
 • Operacije tumora srca

Iz domena vaskularne kirurgije:

 • Operacije karotidnih arterija (lateralna endarterektomija)
 • Elektivne operacije aneurizme trbušne aorte (tube replacement / bypass aortobifemoralis)
 • Urgentne operacije zbog rupture aneurizme trbušne aorte
 • Operacijski zahvati na arterijama ekstremiteta (ileofemoralni, femoropoplitealni, femorodistalni bajpas)
 • Urgentne tromboembolektomije arterija ekstremiteta
 • Operacijske konstrukcije AV šantova za dijalizu
 • Operacije varikoziteta donjih ekstremiteta
 • Povrede arterija i vena ekstremiteta

Dosadašnje učešće u naučnim i stručnim radovima i skupovima:

Case Report A Giant Brachial Artery Pseudoaneurysm in an Infant Boy

Piljic D, Hajdarevic AS, Piljic D, Vukas H, Petricevic M, et al. A Giant Brachial Artery Pseudoaneurysm in an Infant Boy. Adv J Vasc Med. 2020; 5(1): 005-007.

Rheological parameters carotid circulation in metabolic syndroma with and without diabetes mellitus

Alen Hajdarevic, Dragan Piljic, Mustafa Tabakovic, Emir Tupkovic, Dilista Piljic, Amar Skakic,Tarik Bakalovic, Nail Sehic, Suljo Kunic

66th ESCVS International Congress, 2017 Thessaloniki, Greece, Poster presentation.

© 2020 | Osteomedic Lukavac
Centar za fizioterapiju i alternativnu medicinu
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Zaštićen sadržaj

Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja bez odobrenja vlasnika stranice.