Posjetite nas

Lukavačkih brigada bb, Lukavac

Radno vrijeme

Pon-Pet 08:00-20:00

Pozovite nas

Tel: +387 35 413 248

prim.dr. Babović Adnan, mr.med.sci.

prim.dr. Babović Adnan, mr.med.sci.

prim.dr. Babović Adnan, mr.med.sci.
prim.dr. Babović Adnan, mr.med.sci.
Specijalista ginekologije i akušerstva
Babović Adnan, rođen u Tuzli 27.02.1963 godine.

Osnovnu školu i Gimnaziju sam  završio u Lukavcu nakon čega upisujem i završavam Medicinski fakultet u Tuzli  02.10.1990. godine. Nakon obavljenog pripravničkog staža u Domu zdravlja u Lukavcu polažem  stručni ispit u Sarajevu 24.02.1992 godine.

Pripadnik Armije BiH do 15.03.1993 godine., a demobilisan radi angažovanja na mjestu Asistenta na Katedri za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Tuzli do 01.05.1994 godine.

Ljekar opšte prakse u JZU Dom zdravlja Lukavac od 1.05.1994.-01.07.1997. god., obavljajući poslove  šefa Službe hitne medicinske pomoći.

Na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva od 01.07.1997 godine. Specijalistički ispit položio 17.09. 2001 godine.

Kao ginekolog radim u JZU Dom zdravlja Lukavac do 24.10.2003 godine, kada se zapošljavam  na Ginekološko akušerskoj klinici UKC Tuzla.

Polaznik Postdiplomskog studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u školskoj 2006/2007 godina.

Dana 21.09.2011 godine odbranio magistarski rad na temu "Abnormalne kolposkopske slika u pacijentica sa preinvazivnim lezijama grlića materice".

Od školske 2011/2012 godine radim kao Viši asistent na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli.
Dana 17.02.2013 godine odbranio projekat za sticanje naučnog sepena doktora nauka pod nazivom „ Lupus antikoagulans, antikardiolipinska antitijela i tumor nekrotizirajući faktor u  nastanku spontanih abortusa“.
 
Dana 07.04.2013 godine dodjeljeno mi je počasno zvanje Primarius za uspješan rad i zalaganje u zdravstvu.
 
Trenutno radim na odjeljenju ginekološke onkologije Ginekološko akušerske klinike JZU UKC Tuzla.

© 2020 | Osteomedic Lukavac
Centar za fizioterapiju i alternativnu medicinu
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Zaštićen sadržaj

Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja bez odobrenja vlasnika stranice.