Posjetite nas

Lukavačkih brigada bb, Lukavac

Radno vrijeme

Pon-Pet 08:00-20:00

Pozovite nas

Tel: +387 35 413 248

Bol u ramenu

Bol u ramenu

Bol u ramenu

Bol u ramenom zglobu ili periarthritis humero scapularis, je sindrom u kome je osnovni klinički znak bol u predjelu ramena izazvan oboljenjem struktura oko zgloba, uz djelimično ili potpuno ograničenje pokreta.

Upravo zato što se radi o promjenama na vanzglobnim strukturama – burzama, mišićima, tetivama, njihovim insercijama, kapsuli, ovo oboljenje spada u vanzglobni ili okolozglobni reumatizam. Oboljenje ima lokalni karakter sa izraženim degenerativnim promjenama i inflamatornim reakcijama vezivnog tkiva u raznim vanzglobnim strukturama.
Uzroci bola u ramenu

Uzroci nisu potpuno jasni, ali je najvjerovatnije posrijedi reakcija različitih komponenti vezivnog tkiva na razne nadražaje i oštećenja spoljne i unutrašnje prirode uz mnogobrojne provokativne faktore. Najčešće su to trauma (povreda), mikrotrauma, preopterećenost, psihička i emotivna napetost, uticaj vremenskih prilika, vlaga, hladnoća, statički poremećaj…

U svakodnevnoj praksi periartritis huleroscapularni predstavlja najčešće oboljenje ramenog pojasa, bolno rame. Uzrok tako česte pojave sigurno treba tražiti u anatomskoj građi i funkciji ramenog zgloba koji je najpokretljiviji zglob ljudskog tijela. Tako veliku pokretljivost omogućava mu labava zglobna čaura, a zaštitu i potporu daju prvenstveno mišići i ligamenti a ne koštane strukture. U pokretu ramenog zgloba učestvuju i ključno naplećni zglob, grudno ključni zglob, kao i lopatica svojim klizanjem preko torakalnog zida.

Okolni mišići ga u vidu manžetne, kugle, okružuju sa svih strana i svojom kontrakcijom regulišu njegove pokrete. Ovi mišići stvaraju složene sisteme pomoću kojih se vrše mnogobrojni precizni, odmjereni i snažni pokreti ruke, a to je zglob kojim se i najviše služimo u svakodnevnom životu za obavljanje najvećeg broja radnji – uzimanje hrane, oblačenje, pisanje, česljanje… U smislu pokreta kineziološki segment ramena sastoji se od ramenog zgloba i ramenog pojasa. Za funkciju ramenog zgloba, neophodna je funkcija vratnog i grudnog dijela kičme, jer ugroženost jedne ili druge zone može dovesti do blokade u samim mišićima, zglobovima i ligamentima. U rameno područje mogu se prenijeti bolovi iz vratne i grudne kičme.

Inače najčešći uzrok nastanka periartrita ramena vezan je za entezopatiju m. supraspinatusa koji se anatomski povlači kroz uzani prostor a gornji svod čini koštani nastavak akromion i snažna akromioklavikularna veza. Pri pokretima abdukcije (odručenja), i elevacije ramena, ova tetiva je stalno izložena mikrotraumama koje mogu dovesti do njenog oštećenja. Bol je ovde izazvan kretanjem inflamatorno izmenjene tetive m. supraspinatusa ispod akromiona. Pri abdukciji, odručenju, ruke iznad 80 stepeni, javlja se bol, pozitivan znak za bolno rame, bolno podizanje ruke ili bolni luk, što ima dijagnostički značaj. Proces može zahvatiti subdeltoidnu burzu uslovljavajući razvoj kliničke slike burzita, akutno bolno rame, a nastaje prenošenjem zapaljenja tetive na burzu. Bol u ramenu je jak, zrači prema vratu i dole prema laktu. Pojačava se pri pokretu, a naročito je izražen noću. U ovom stadijumu je je veoma važno bolesnika osloboditi bola, jer ako bol i imobilizacija duže traju mogu dovesti do algodistrofije ramena.

Do bolnog ramena može dovesti i zapaljenje kapsule ramenog zgloba koja je labava, i kod zapaljenja kapsule dolazi do formiranja velikog broja fibroznih traka koje dovode do fibrozne ankiloze zgloba. Zaleđeno rame je posljedica adhezivnog kapsulita koji nastaje kao posledica nepotpunog ili neadekvatnog liječenja bolnog ramena.

Bol u ramenu – terapija

Pri pregledu ramenog zgloba kod bolnog ramena, pored funkcionalnog ispitivanja neophodno je uraditi i pregled vratnog i grudnog dijela kičme. Naime protruzija ili prolaps diskusa vratnoga dijela kičme može dati bolove koji se preko ramena šire duž ruke uz bol i na dodir u predijelu deltoideusa – ramena- kod korena C5, ili preko ramena unutrašnje strane lopatice i duž ruke kod pritiska na koren C6. Inače, uloga mišića ramenog pojasa je da održava položaj zglobova ramena, koji sa rukama predstavlja „viseći sistem“, koji kao oslonac koristi pršljenove donje polovine vrata. Ovi mišići kod prinudnih položaja, trpe konstantno opterećenje. U početku se u zahvaćenoj regiji može javiti samo osećaj zategnutosti i bola i tu uvijek treba reagovati pravovremeno.

Kompletan fizijatrijski pregled je ovde veoma važan, jer pozitivni abdukcioni fenomen, bol naročito pri abdukciji iznad 80-120 stepeni upućuje na afekciju m. supraspinatusa, a ovog bolnog luka, uz drugu pridruženu simptomatologiju, nalaza nema kod hernijacije diskusa. Terapijski ovdje treba kroz kiropraktiku i akupresuru prvo djelovati na vratnu i grudnu kičmu-zona između lopatica, a kroz akupresuru i mobilizaciju na rameni zglob i mišiće ramenog pojasa.

Inače i RTG nalaz kod bolnog ramena je uglavnom normalan, mada se nekada mogu videti kalcifikati u blizini burzi, ili insercije tetiva, i uglavnom kod bolnog ramena RTG služi da bi se isključila druga oboljenja. Dok kod hernijacije diskusa i na samom RTG snimku možemo imati sumnju koju će dokazati ili isključiti NMR. Laboratorijske analize su uredne.

Liječenje bola u ramenu

Fizikalne procedure kod bolnog ramena obuhvataju sve one koje djeluju protiv bola i upale pa što prije uz ergonomske savjete “udaljiti podlakticu od grudnog koša”. Zatim uključiti kineziterapiju u početku u smislu pendularnih vježbi, a zatim vježbe za povećanje obima pokreta u ramenom zglobu.

Simptome kao što su bol u ramenu, bol u ramenu i glavobolja, bolovi u ramenu, zglobu, vratu i grudima, bol u ramenu i glavobolja i slične bolove treba shvatiti ozbiljno. Savjetujemo da problem bolnog ramena ne pokušavate da kratkoročno rješite sami, već da liječenje bola u ramenu prepustite našem stručnom timu koji ima veoma bogato znanje i iskustvo iz ove oblasti.

© 2020 | Osteomedic Lukavac
Centar za fizioterapiju i alternativnu medicinu
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Zaštićen sadržaj

Zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja bez odobrenja vlasnika stranice.